IT service

Vad gör en IT tekniker?

Utbildning för att bli IT tekniker Det finns olika utbildningar för att bli IT tekniker. Du kan studera på komvux, folkhögskola, yrkeshögskola och till och med lära dig själv. Det finns många som har ett … Read more

it data

Vad betyder IT?

Vad är IT? IT är informationsteknik och framsteg inom datateknik och telekommunikation. IT används för att hämta, överföra, lagra, och för att manipulera data eller information. Ett IT system kan vara ett kommunikationssystem, ett informationssystem … Read more