Vad gör en miljöingenjör?

En miljöingenjör kan arbeta privata företag, så även på kommuner eller länsstyrelser. Om miljöingenjören arbetar på ett privat företag är det brukligt att denne ansvarar för miljöanpassningsarbetet, samt utbildar personalstyrkan i miljöfrågor.

Miljöingenjören kan exempelvis även ansvara för att ett nytt bostadsområde får en fullgod vattenförsörjning, samt för att solcellspaneler installeras på ett korrekt sätt. Om du är intresserad av att lära dig mer om solceller och solcellspaneler är https://hemsol.se/ en bra resurs, där du bland annat får möjlighet att räkna på lönsamheten för ett solcellssystem för villabruk med hjälp av en solcellskalkulator.

Att arbeta med att främja mer miljövänliga energislag är en naturlig del av majoriteten av alla miljöingenjörers vardag, så även att agera tillsynsperson för miljöpåverkande verksamheter likt motorvägar samt andra starkt trafikerade vägleder.

 

8 saker en miljöingenjör arbetar med

  1. Utför energisystemanalyser: Som omfattar hur samhällets energiförsörjning ska vara utformad.
  2. Utför miljösystemanalyser: Som innefattar hållbarhetsfrågor på såväl nationell som internationell nivå.
  3. Ägnar sig åt naturvård: Det vill säga kartlägger samhällets påverkan på vår natur.
  4. Ägnar sig åt processdesign: Det vill säga effektiviserar produktionsprocesser med mål att minimera miljöbelastningen.
  5. Ägnar sig år vattenresurshantering: Som bland annat innefattar planering av samhällets vattenförsörjning.
  6. Ägnar sig åt vattenvård: Som bland annat innefattar att kartlägga hur samhället påverkar sjöar och hav, samt att stävja eventuell miljöförstöring.
  7. Kartlägger och korrigerar förorenad mark: Genom att först undersöka marken, för att därefter efterbehandla den.
  8. Samarbetar i större miljörelaterade projekt: Vari bland annat en IT-konsult som arbetar med hållbar IT deltar.

 

Vad tjänar en miljöingenjör?

En miljöingenjör tjänar i regel cirka 40 000 kronor i månaden, och löneskillnaden mellan kvinnliga och manliga miljöingenjörer är försumbar. Privat- eller Landstingsanställda miljöingenjörer tjänar cirka 5 000 till 10 000 kronor mer i månaden i jämförelse med kommun- och statsanställda ingenjörer.

 

Läs mer: Så mycket tjänar en IT-konsult.

 

Hur blir man miljöingenjör?

Du kan bli miljöingenjör genom att studera till civilingenjör inom miljöteknik på bland annat Luleå tekniska universitet, Lunds universitet, Linköpings universitet, Uppsala universitet eller Kungliga tekniska högskolan i Stockholm.

 

Är termen miljöingenjör en skyddad yrkestitel?

Nej. Termen miljöingenjör är inte skyddad, på samma sätt som ordet forskare ej heller är en skyddad titel. Civilingenjör är dock en kontrollerad titel, och på grund av att termen miljöingenjör inte är skyddad kan en civilingenjör inom miljö bland annat benämnas som en civilingenjör inom naturresursteknik.

Utöver detta kan en miljöingenjör även benämnas som en civilingenjör inom energi- och miljöteknik, alternativt en civilingenjör inom energi och miljö. Den specifika yrkestiteln varierar beroende på det universitet miljöingenjören väljer att utbilda sig på.

 

About Sackarias Ågren

Lämna en kommentar

Previous

Vilken lön har en IT-konsult?

Så mycket kostar en speldator – och vad påverkar priset?

Next