Hållbar utveckling för teknik- och internetföretag

Kontorsarbete och dess klimatpåverkan

Det flesta IT yrkena utförs på ett kontor. Antingen om man sköter arbetet på distans från ett kontor, eller att man besöker ett kontor och utför arbetet där. Kontor är i regel relativt miljövänliga då det mesta arbetet sker på datorn, men det finns fortfarande många kontor som använder mycket resurser, framförallt papper.

Det är kontor där de som arbetar där skriver ut papper för att ha en kort stund, kanske på ett möte, och sedan slängs det eller strimlas sönder om dokumenten innehåller känslig information. Det allra bästa är att sköta allt digitalt genom att till exempel ha en surfplatta som komplement till datorn. Det är bättre att ha dokumenten på surfplattan och ta med sig den istället för att skriva ut allting. Men vissa måste använda kontorsmaterial, och det finns faktiskt miljövänligt kontorsmaterial att tillgå.  Det är kontorsmaterial som är hållbart framställt. Till exempel tillverkat av återvunna material.

 

Att använda grön el är positivt för miljön

IT och elektronik kräver mycket elektricitet. Så trots att många företag väljer att skippa produkter för att värna om miljön så kvarstår behovet av elektricitet, och kanske till och med ökar. En stor förändring som företag kan göra i kampen mot att bli mer miljövänliga är att använda sig av el från förnybara källor, så kallad grön el. Grön el kan komma från vindkraft, vattenkraft eller från solen i form av solceller. Förutom i processen av tillverkningen av till exempel solpaneler eller vindkraftverk så släpper själva framställningen av elen inte ut någon koldioxid. Minskade koldioxidutsläpp är viktigt för planeten och företag som väljer grön el har stor inverkan på klimatet. Dessa steg kommer att förvandla kontoret till ett grönt kontor.

 

Klimatkompensation för en ännu mer hållbar framtid

Trots att man gör förbättringar som att slopa kontorsmaterial och byta till grön el så kan man göra ännu bättre ifrån sig. En sak som man kan göra är att klimatkompensera. Det är många som klimatkompenserar sina flyg, men andra saker man gör i vardagen har faktiskt lika stor inverkan på klimatet. Därför kan det vara bra att klimatkompensera för andra saker också. Framförallt stora företag.

 

Appar och hemsidor om miljön

Det är många som vill vara mer klimatsmarta än vad de är. Men det kan vara svårt om man inte riktigt vet hur eller vad man ska och kan göra. Men det finns företag som inte bara är klimatsmarta själva, utan som arbetar med att få ut denna kunskapen till resterande människor i samhället. Det kan röra sig om en app där du lätt kan skriva in en produkt för att få reda på hur du ska återvinna den. Ska en chipspåse slängas i metall eller plast, eller är det okej att spola ned våtservetter i toaletten? De IT företagen som arbetar med utvecklingen för liknande appar och hemsidor arbetar minst sagt för en bättre och mer hållbar framtid, och det är teknik som gynnar en hållbar utveckling.

About Sackarias Ågren

Lämna en kommentar

Previous

Grönt kontor – vad är det och hur skapas det?

Vad är hållbar IT – och vad innebär det?

Next