IT arkitekt – detta gör en IT arkitekt

Vad gör en IT arkitekt?

En IT arkitekt är en person som arbetar med att komma upp med olika strategier för hur företag ska använda sina IT system och även hur de ska förbättras. De optimerar helt enkelt ITn och hjälper till med förbättringen av IT systemen. Olika grenar inom IT arkitektur är systemarkitekt, lösningsarkitekt, mjukvaruarkitekt, enterprisearkitekt och verksamhetsarkitekt.

En IT arkitekt är på många sätt en länk mellan användaren och tekniken som finns i IT systemet. En IT arkitekt brukar ha en helhetsbild över hela den tekniska biten i en organisation. Ordet arkitekt användes från början på en person som arbetar med arkitektur inom byggnader och bostäder som till exempel hus. En IT arkitekt ansvarar för byggnationen av IT produkter. De kan på så sätt liknas med en arkitekt som ansvarar och arbetar med byggnationen av hus.

 

IT arkitekt är en senior roll

Rollen som IT arkitekt är en högt uppsatt roll inom IT och det är vanligtvis en person med lång erfarenhet inom IT som får jobb som IT arkitekt. En IT arkitekt brukar arbeta med informationssäkerhet och även cybersäkerhet.

 

IT arkitekt är en viktig roll

En sak som gör IT arkitekter till viktiga är deras arbete med informationssäkerhet och även cybersäkerhet. Cybersäkerhet innebär att skydda tillgångar som finns i digitala former. Det inkluderar även skydd av den tillhörande hårdvaran. Så kallade cyberattacker blir allt vanligare, och därför är det viktigare nu än någonsin med kunniga IT arkitekter som kan se till så att dessa attacker inte går att fullborda.

 

Vad tjänar en IT arkitekt?

I och med att IT arkitekt vanligtvis är en senior roll, vilket betyder att du har stor erfarenhet, är lönen därefter. Lönen för en IT arkitekt ligger enligt Unionen på mellan 45 000 kronor per månad och 58 000 kronor per månad. Om man jämför lönen med en IT tekniker så tjänar en IT arkitekt betydligt mer, men det är inte konstigt eftersom att en IT arkitekt i regel har högre erfarenhet inom yrket än vad en IT tekniker har.

 

Utbildning för att bli IT arkitekt

Det finns olika utbildningar för att bli IT arkitekt, men vanligast är att man utbildar sig på en högskola. På högskolan läser man då ett program med datainriktning. Det kan till exempel vara en civilingenjörsutbildning med inriktning på data eller systemvetenskaplig utbildning. Vanligt är att man redan har en grundutbildning eller arbetserfarenhet inom IT innan man går vidare till att utbilda sig till IT arkitekt via någon av de olika utbildningarna som finns.

Om man är intresserad av att bli IT arkitekt i ung ålder är det en bra ide att välja gymnasielinje efter detta. Både naturvetenskapsprogrammet och teknikprogrammet är bra förberedande linjer för den som vill arbeta inom IT. IT arkitekt kräver dock som sagt var erfarenhet, men rätt linje redan i gymnasiet är en bra start. Båda dessa utbildningar ligger dessutom rätt i tiden för hur utvecklingen av samhället går framåt i och med tekniken.

About Sackarias Ågren

Lämna en kommentar

Previous

Vad gör en IT tekniker?

Grönt kontor – vad är det och hur skapas det?

Next