Vad gör en IT tekniker?

Utbildning för att bli IT tekniker

Det finns olika utbildningar för att bli IT tekniker. Du kan studera på komvux, folkhögskola, yrkeshögskola och till och med lära dig själv. Det finns många som har ett gediget intresse för IT, och när man har ett intresse för något så tenderar man att lära sig inom det ämnet. Många företag är okej med att anställa personer som inte har någon speciell utbildning inom IT. Det brukar då vara så att företaget på något sätt testar kompetensen för att se om personen har rätt nivå.

 

Vad gör en IT tekniker?

IT tekniker är en bred roll. Det är inte ett yrke som innehar enbart en arbetsuppgift, utan det finns många olika saker och inriktningar för en IT tekniker. En IT teknikers huvudsakliga syfte är att lösa tekniska problem. Dessa problem kan uppstå på alla möjliga ställen, och det är det som gör denna roll så bred. En IT tekniker står även för driften, utbyggnaden, och för underhållet av IT system.

Ibland vet man vad som är fel och IT teknikers uppdrag blir då att lösa problemet. Men en IT teknikers arbete kan även handla om att hitta problem, så kallad felsökning. Efter att problemet är åtgärdat måste det testas för att se så att det åtgärdades på bästa sätt.

En IT tekniker kan lösa allt från problem med en skrivare till problem med mjukvara. Mjukvara är den programvaran som finns i till exempel telefoner och datorer.

 

IT tekniker på distans eller på plats

En IT tekniker kan sköta sitt jobb på distans eller på plats beroende på vad det är för typ av arbete som ska utföras. Det finns enklare uppdrag där IT teknikern kan föra en dialog med personen som har problem via till exempel mail eller telefon. Kunden beskriver då problemet och IT teknikern ställer en diagnos och berättar hur kunden ska gå tillväga för att åtgärda detta.

Det går även att lösa vissa tekniska problem på distans. Bland annat genom att IT teknikern loggar in i det systemet som företaget använder sig av. Det är en väldigt positiv sak med IT, att det inte alltid är i fast form utan att det finns system som kan nås från olika platser. IT tekniker kan arbeta som anställda eller som IT konsult.

Vissa saker inom IT är dock i fysiska föremål. Då krävs det att IT teknikern är på plats för att kunna felsöka, åtgärda problemet och slutligen bistå med testing för att se att åtgärden var den rätta.

 

Vad tjänar en IT tekniker?

Lönen för en IT tekniker varierar beroende på uppdrag, kompetens och erfarenhet inom branschen. Enligt dessa siffror ligger medellönen för en IT tekniker på 26 094 kronor. I de siffrorna syns det även att en IT tekniker kan tjäna så mycket som 65 000 kronor. Detta är fallet för en rapporterad person med 30 års erfarenhet inom yrket.

About Sackarias Ågren

Lämna en kommentar

Previous

Vad betyder IT?

IT arkitekt – detta gör en IT arkitekt

Next