Vad betyder IT?

Vad är IT?

IT är informationsteknik och framsteg inom datateknik och telekommunikation. IT används för att hämta, överföra, lagra, och för att manipulera data eller information.

Ett IT system kan vara ett kommunikationssystem, ett informationssystem eller ett datorsystem. IT omfattar mycket olika saker och det finns ingen exakt gräns för vad som kan klassas för IT och inte. Så länge det ingår i att vara ett kommunikationssystem, ett informationssystem eller ett datorsystem så kan det klassas som IT eller IKT.

 

IKT – en gren inom IT

En del av IT är Informations- och kommunikationsteknik som förkortas IKT eller ICT från engelskans Information and Communication Technology. Inom denna kategori faller olika sätt för oss människor att kommunicera via som E-post, telefax och telefoni.

 

Vad står IT för?

IT kommer från början från engelskans Information Technology, vilket betyder informationsteknik på svenska. En äldre benämning är automatisk databehandling, även förkortat ADB. Namnet IT uppstod när tekniken var på ett helt annat plan än vad den är idag. Det uppstod när det behövdes ett samlingsnamn av datateknik och telekommunikation.

I folkmun är det vanligt att alla möjliga tekniska och elektroniska saker benämns med ordet IT. Det kan handla om en dator, TV eller telefon. Det är oftast förknippat med en elektrisk apparat som vi kan göra något med. Det många inte tänker på är att det finns olika delar av IT i dessa produkter och att de använder sig av varandra. E-post är ett exempel på IT, eller närmare bestämt IKT, som använder sig av internet för att kunna leverera E-posten.

 

Olika yrken inom IT

Yrken inom IT blir allt vanligare i och med att samhället blir allt mer digitaliserat. Det finns många utbildningar och yrken inom IT. Bland annat IT tekniker, IT arkitekt och civilingenjörer inom data och IT. Även polisen använder sig av IT specialister och IT forensiker för att bland annat lösa brott som begås via internet eller för att hitta information om brott som har begåtts utanför teknikens värld men lämnat spår i form av till exempel bilder eller sökningar i en dator.  Det handlar om att IT forensikern då arbetar för att få fram data som är raderad från enheten.

 

Varför är IT tekniker viktiga?

En IT tekniker ser till så att allt det IT relaterade fungerar som det ska i företaget. Många företag är uppbyggda på endast IT och har till exempel digitala plattformar medans andra företag endast har IT som en liten del. Oavsett vilken omfattning ITn har för företaget så är det viktigt att det flyter på som det ska samt att systemen uppdateras med jämna mellanrum. För att få sådant att fungera är det viktigt att ha en kunnig person inom IT. Företagen kan ha anställda IT tekniker eller ta in en IT konsult, eller en kombination av de båda för att öka lönsamheten. Att ta in en arbetare på konsultbasis brukar i många fall vara lönsammare än att ha anställda.

About Sackarias Ågren

Lämna en kommentar

Previous

Detta gör en IT konsult

Vad gör en IT tekniker?

Next