Detta gör en IT konsult

Vad gör en IT konsult?

Vi kan börja med att gå igenom vad en konsult är. En konsult är en person som arbetar på uppdrag. Det kan röra sig om olika uppdrag från en och samma arbetsgivare eller för flertalet olika arbetsgivare. Konsulter kan vara egenföretagare eller arbeta för ett bemanningsföretag.

En IT konsult kan göra många olika saker. Bland annat programmering, projektledare, scrumledare, IT Ops och analytiker. Det finns även IT konsulter inom IT arkitektur. En IT konsult kan hyras in för att gör alla olika IT uppdrag som finns. Dina egna färdigheter och kompetenser bestämmer vilket konsultuppdrag du passar för.

En konsults uppdrag kan vara att du ska komma in i företaget för att bygga upp någonting, förbättra någonting eller bara arbeta med det befintliga. Det finns många olika grenar inom IT och inom konsulting generellt, så exakt vad en IT konsult gör är svårt att säga. Men kort och gott är en IT konsult någon som jobbar med IT för ett företag, men att personen är inhyrd på uppdragsbasis. Det kan handla om ett helt projekt som sträcker sig över flera år eller kortare projekt på ett par månader eller att man regelbundet kommer in för att se över saker.

 

Vad tjänar en IT konsult?

Lönen för en IT konsult är väldigt individuell. Detta beror på flera faktorer. En faktor är att det finns många olika grenar inom IT. En annan faktor är ifall det rör sig om en junior eller senior. Som med alla yrken tjänar man mer ju högre kompetens man har och ju längre man har arbetat inom området. Men det finns några medellöner att gå efter.

Hos Netlight Consulting tjänar en IT konsult mellan 33 000 kronor och 50 000 med en medellön på 40 250 kronor.

Hos Knowit tjänar en IT konsult mellan 30 000 kronor och 49 000 med en medellön på runt 41 000 kronor.

Från Tretton37 finns det bara siffror på hur mycket en senior tjänar, så dessa siffror är något högre. Här ligger lönen på mellan 44 000 kronor upp till 46 000 kronor och en medellön på 44 967.

 

IT konsult

 

Olika lön i olika delar av landet

Lönerna skiljer sig också från region till region. Det betyder dock inte enbart att de olika regionerna betalar olika utan även att det finns olika kompetens i de olika regionerna, och högre kompetens kan ta mer betalt. Dessutom finns vanligtvis större företag i stora städer, och stora företag tenderar att betala mer i lön för en högre kompetens.

Det länet där medellönen för en IT konsult är lägst är i Kalmar. Där ligger medellönen på 28 508 kronor. Den högsta medellönen är i Stockholm med en medellön på 36 792 kronor. Det är väsentliga skillnader på lönen i de olika länen.

 

Medelåldern på IT konsulter är låg

Medellönen för IT konsulter är låg om man jämför med många andra yrken. Detta är för att detta yrke är relativt nytt om man ser till yrken som har funnits genom alla tider. Medellönen för en person som jobbar som IT konsult ligger på runt 33 år.

About Sackarias Ågren

Lämna en kommentar

Vad betyder IT?

Next