Vad är hållbar IT – och vad innebär det?

Hållbar IT innebär att ett hållbarhetsperspektiv tillämpas gällande hur IT används och utvecklas. Hållbarhetsperspektivet inkluderar en minimerad klimat- och miljöpåverkan från IT-tjänster, men miljötänket måste alltid kompletteras med goda förutsättningar för digitala innovationer samt nyskapande … Read more