Sök
 
Anpassa textstorlek: A A A

2015-05-25 | v. 22
 

Energi och energieffektivitet

Energi och energieffektivitet utgör en viktig del av IT- och telekomprodukters miljöbelastning. Enligt beräkningar från KTH  står ICT sektorn för ca 3 % av de globala koldioxidutsläppen om man ser på hela livscykeln (tillverkning, drift, underhåll och avveckling/återvinning). Som en jämförelse kan man nämna att det kommersiella flygets bränsleförbrukning står för ca 2 % av de globala koldioxidutsläppen (Gods och militärflygets bränsleförbrukning samt resten av livscykeln oräknad). En stor del av IT sektorns miljöbelastning beror på elförbrukningen under själva driftsfasen.”

För mer information, läs i rapporten: http://gesi.org/SMARTer2020

Vad är energi?

”Energi” är en fysikalisk storhet. Energi är något som medför förändring, rörelse eller någon form av uträttat arbete. I dagligt tal brukar man använda ordet energi som ett samlingsbegrepp för många olika energibärare och begrepp. Några kända energibärare är elektricitet, olja, bensin, kol och fjärvärme. Kända energikällor är vindkraft, vattenkraft, solceller m.m.

I den politiska debatten är de ekonomiska kostnaderna och konsekvenserna för miljön av olika typer av energianvändning ett ständigt återkommande tema.” (Källa: Wikipedia)

Läs mer på:
energimyndigheten.se
svenskenergi.se

Vad är energieffektivitet?

Energieffektivitet är det arbete som en produkt, vara eller tjänst utför jämfört med den energi som åtgår för att utföra detta arbete. Det finns många olika sätt att beräkna effektivitet men normalt brukar man använda en aktuell förbrukning av någon energikälla och relatera den mot en så kallad kvantifierbar (mätbar) nytta. Det kan vara liter/mil bensin (för en bil), kWh/kvadratmeter (för ett hus), Gb/kWh (för viss IT-utrustning) etc. Kortfattat kan man säga att det finns många sätt att beräkna effektivitet och det är oerhört viktigt att veta vilka källor och data man använder när man utför och redovisar beräkningen, speciellt om man vill jämföra effektiviteten mellan olika produkter.

Finns det lagstiftning som ställer krav på IT-och telekomprodukternas energiförbrukning och energieffektivitet?

EUs s.k. ekodesigndirektiv har minimikrav där man preciserar olika produkters högsta tillåtna energiförbrukning. (Läs mer under "Lagstiftning".)_Det finns krav beträffande TV, stand-by förbrukning, enkla digitalboxar och externa nätaggregat. Flera nya produktkategorier kommer att läggas till under de närmaste åren.

Referenser:
Energimyndigheten
Ekodesigndirektivet och vilka produkter som påverkas

Finns det frivilliga åtgärder som leder till mer effektiva IT- och telekomprodukter eller miljöer såsom datahallar?

Ja, det finns ett relativt stort antal frivilliga initiativ. Inom EU har det tagit fram en sk ”Code of Conduct” (CoC) för bland annat bredbandskommunikationsutrustning, digitalboxar och datahallar. Läs mer på Kommissionens webbplats.

Vidare finns det en s.k. ” Voluntary Agreement” (VA) mellan EU och IT- och telekomindustrin avseende laddare för mobiltelefoner samt för skrivarprodukter.

Standardiseringsorganisationer såsom ETSI (för telekomsektorn) skriver numera också standarder gällande energiförbrukning. (Läs mer under "Lagstiftning").

GreenGrid” är ett annat icke-vinstdrivande initiativ på global nivå mellan det privata och offentliga för att öka resurseffektiviteten i bland annat datahallar.

Energieffektivitetsmärkningen ”Energy Star”, vad är det?

ENERGY STAR® är en amerikansk energieffektivitetsmärkning som har funnits sedan 1992. Bakom märkningen står den amerikanska energimyndigheten och deras motsvarighet till det svenska Naturvårdsverket (Environmental Protection Agency, EPA). Målet är att minska energiförbrukningen för produkter och samtidigt ge konsumenten kostnadsbesparingar.
Mer information hittar du på energystar.gov

I Europa finns motsvarigheten ENERGY STAR Europe sedan 1999. Läs mer om detta på eu-energystar.org.


Uppdaterad   2014-12-12

Grön IT, Sturegatan 11, Box 555 45, 102 04 Stockholm | Tel: 08-762 69 00 | Fax: 08-762 69 48 | E-post  |  Om webbplatsen  |  In English  |  RSS